פרק ז: "סיפור בבואה" בתקופת יהושע כעדות ל"דמוקרטיה ראשונית"

כשרוצים לדבר על החוקים המדיניים של ארצות הברית , יש להתחיל תמיד בעיקר העיקרים - ריבונות העם ... אם יש בעולם ארץ אחת , שבה ... יעריכו את העיקרון של ריבונות העם ... הרי זו לנכון אמריקה ... כאן אנו רואים הנהלה עצמית ושלטון עצמי . כל העוצמה בידי העם ... העם הוא ראשית ואחרית כל הדברים ; הכול יוצא ממנו והכול חוזר אליו ( דה טוקוויל , הדמוקרטיה באמריקה , עמ' 25 . ( 27 בהמשך לדברי טוקוויל , תיבחן בפרק להלן תובנה של מחשבה דמוקרטית , בניתוח השוואתי של שני פרקים מקבילים בתנ"ך . השוואה זו עשויה ללמד , ש"העם" הרחב , יותר מן ה"מנהיג" היחיד והרשמי , הוא הריבון האמיתי , והוא נושא השלטון העיקרי : "הוא ראשית ואחרית כל הדברים . " טרם הניתוח אקדים כמה הערות לגבי המתודולוגיה הספרותית , בת הזמן החדש , שעניינה : "פרשנות בין טקסטואלית , " "פרשנות פנים מקראית" ו"כפל סיפורי . " פרשנות בין 0 ק 00 ואלית " ביךטקסטואליות ( intertextuality ) הינו מושג בעל חלות רחבה ביותר , שמכסה את כל התופעות הנובעות מהיחסים שמקיים טקסט נתון ( או יחידת טקסט , כותרת , למשל ) עם קורפוס קודם ו / או בו זמני של טקסטים" ( זיוה בן פורת ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד