פרק ו: "דמוקרטיה ראשונית" ו"דמוקרטיה צבאית"

" דמוקרטיה ראשונית" במזרח הקדום הראשון שנקט במונח "דמוקרטיה" ( אומנם , בהקשר היסטורי מובהק ) ביחס לחברה במזרח הקדום היה האשורולוג יאקובסן : ( Jacobsen ) " דמוקרטיה ראשונית , " שהשתמש בו להגדרת המשטר במסופוטמיה , שבה " צורת הממשל שונה מהגדרת הדמוקרטיה הקלאסית בגלל אופייה היותר פרימיטיבי : הפונקציות השונות של השלטון מצריכות מומחיות קטנה 1 והמבנה הממסדי חלש . " המחבר מציין את השלטון העצמי במלכות אורננשה במסופוטמיה , כ 2800 לפנה"ס , בה התנהל ארגון מדיני בקווים דמוקרטיים , בין השאר בגלל אופי בחירת המלך לעת מלחמה : מינוי על ידי הצבעה לזמן קצוב , כל עוד נמשכת המלחמה , ולאחריה פושט המלך 2 את מדיו , וחוזר להיות כאחד האיכרים , או הלוחמים . ארבע שנים לאחר 3 פרסומו זה של יאקובסן , פרסם וולף , ( Wolf ) תלמידו , חיבור , שבו בחן - * תודתי לשמריהו טלמון מהאוניברסיטה העברית על שנאות לקרוא את טיוטת הפרק , ועל הערותיו המשוקעות בו . . 1 יאקובסן , דמוקרטיה פרימיטיבית , עמ' . 160 ראו עוד הנ"ל , נהריים , בפרק החמישי : "ארץ הנהריים : הקוסמוס כמדינה , " עמ' , 151 , 130 ועוד . . 2 כך גם לדעת תדמור : "בתחילה הי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד