פרק ה: מלחמת המקרא במלחמה: לא פציפיזם ולא מיליטריזם

מבוא יש אלף נסיבות שאינן תלויות ברצונם של בני אדם , והמסייעות לקיום הריפובליקה הדימוקרטית בארצות הברית . אחדות מהן ידועות , אחדות קל להכירן ; אני אגביל עצמי לתיאור העיקריות שבהן . לאמריקאים אין שכנים , ומשום כך אין להם מורא מפני מלחמות גדולות , משברים כספיים , חורבנות וכיבושים ; אין הם זקוקים אפוא לא למסים כבדים , לא לחיילות מרובים ולא למצביאים גדולים ; אין להם כמעט מה לחשוש מפני אותו הנגע הנורא לשלום הרפובליקות ... והוא : התהילה הצבאית ( טוקוויל , הדמוקרטיה באמריקה , עמ' 96 . ( 97 בהתאם למסופר במקרא , הסיבה העיקרית שבגללה נסתיימה תקופת השופטים ( ה"פדרליים , ( " ועלה לשלטון שאול , המלך הראשון בישראל , הייתה בגלל ה"שכנים" שהציקו לישראל , ממזרח ( עמונים ) וממערב ( פלישתים . ( ואכן , שתי פעולותיו הראשונות של שאול בעלותו לשלטון היו מלחמות עם נחש העמוני ( שמ"א יא ) ועם פלישתים ( שם , יג יד . ( מבחינה זו , ישראל הקדומה עמדה במצב הפוך לאמריקה החדשה , הדמוקרטית , כשנאלצה לנהל מלחמות בלתי פוסקות עם ה"שכנים" שלה שהציקו לה וסיכנו את קיומה . משום כך יש חשיבות יתרה לבחון את השאלה , עד כמה השכילו ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד