פרק ב: חירות האדם במקרא

חירות ודמוקרטיה כבר טען אריסטו בספר "הפוליטיקה , " כי : יסוד הדימוקרטיה הוא החירות ; רק כמשטר זה אפשר להשיגה והיא מטרתה הגדולה של הדימוקרטיה י ואכן הייתה אתונה בעיני ... העולס היווני בכלל , px החירות הקלסית ( פוקס , יוון , עמ' 24 . ( 25 לפי הגדרה משפטית , חירות האדם הוא תולדה של הצדק ושל השוויון -.שכמו שבני האדם נולדו שווים , ועל כן דינם לשוויון , כן נולדו הם בני חורין ועל כן דינם לחירות . כשם שהכלל של 'כל בני אדם בני שווים , ' הוא מכללי היסוד של הצדק , כך גם הכלל של 'כל בני אדם בני חורין : ' השוויון כולל גם חירות שווה ( כהן , המשפט , עמ' . ( 134 האם קיים במקרא ערן החירות ? לכאורה , קשה לדבר על "חירות" במקרא , שבו מוטלות הגבלות , מהן אף חמורות ביותר , על זכותו של הפרט לעשות , או להאמין כרצונו . כך בכל הקשור לאמונות ודעות ( כמו : "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני ;( " וכן נכללים בו איסורים רבים , הן מהימנעות ממעשה ( כמו איסור מלאכה בשבת , ( והן בציווי אקטיבי של עשיית מעשה ( כמו בשמירת השבת ובהקרבת קורבנות . ( עם זאת , בראייה כוללת עשויים להיחשף במקרא יסודות של רעיון חירות האדם . בהנחה ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד