פרק א: כבוד האדם במקרא

בהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם ( משנת , ( 1948 נאמר להלן : privacy , family , home or correspondence , nor to attacks upon his No one shall be subjected to arbitrary interference with his 2 . honour and reputation ואכן , בשנת תשנ"ב נחקק בישראל "חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו . " בעקרונות היסוד של החוק נאמר , כי "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם , בקדושת חייו ובהיותו בן חורין , והן 3 יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . " בפרק שלפנינו נדון במקורות המקראיים של ערך "כבוד האדם , " ואפתח בשלושה מקורות הלקוחים כאחד מן המחקר החדש , שמנתח את מצב ערך " כבוד האדם" במקורות התלמודיים , המאוחרים למקרא ; מתוך הנחה שיש בהם כדי לשפוך אור אחורנית , אל תקופת המקרא . לשיטתי , מושג "כבוד האדם" בספרות התלמודית עוצב מתוך זיקה למקורות המקראיים הקדומים לו ובהשפעתם , והוא עצמו עשוי להיחשב כפרשנות אותנטית של המקרא . פרשנות כזאת היא ראשונה בתהליך הפרשני ההיסטורי של המקרא , ומרכזית מבחינת עיצוב המושג בתולדות הפרשנות ; כך עיקרי הדברים של משפטן בן דורנו : א . הלשון השגורה במקו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד