מבוא: המתח בין ערכים הומניסטיים ודת המקרא

אחד עשר הפרקים בספר זה , להוציא פרק המבוא , פרק ב ( חירות האדם ) ופרק ט ( ללא שושלת , ( יסודם במאמרים שפורסמו על ידי בעשר השנים האחרונות בבמות מדעיות שונות , וכונסו לאחר עיבוד מחודש , כאן , תחת קורת גג משותפת . עולה אפוא שלפנינו אוסף של מאמרים שונים , כשהנושא המושגי המשותף לכולם הוא ערכים הומניסטיים ודמוקרטיים במקרא , על יסוד " דמוקרטיה ראשונית ; " נושאים , שלא רבים נדרשים להם בספרות המחקרית שעניינה בשדה זה . הואיל ופרקי הספר נכתבו מלכתחילה כל אחד בפני עצמו , השתדלתי לאחד את הכתיבה לרצף חיבורי שלם . עם זאת תיתכנה חזרות אחדות בכמה בעניינים . ניקוד פסוקי המקרא לעיתים מלא ( כמו בפסוקים שנכתבו ונוקדו על ידי , ושלא הועתקו ממאגר התנ"ן , ( אבל לעיתים הוא חסר ( כמו בציטוטים מנוקדים שהועברו ממאגר במחשב , ( ועם כל רצוננו בהאחדת הנוסח , הנה לעיתים , למען ירוץ הקורא בו , תהיינה צורות שונות של ניקוד , מלא או חסר . גישרו ספרותית רטורית ולא היסטורית הדיון בסוגיה של ערכים דמוקרטיים מתייחס למקרא כמות שהוא לפנינו , וגישתי היא ספרותית סינכרונית ולא היסטורית דיאכרונית . יש לומר כי אין במקרא תיאור שיטתי ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד