מקורות

אינהמר , מ . . ( 1999 ) בניית יחידות למידה בצוות אמצעי לשינוי חינוכי בחדר המורים . הלכה למעשה בתוכני ת לימודים , . 30-43 , 14 דרור , י ,. ליברמן , י . ( 1997 ) ,. תכנית הלימודים במעשה : מדינת ישראל . הלכה למעשה בתוכני ת לימודים , . 1-96 , 12 וינבלט , ג ,. קטן , י ,. בלנקט , י ,. בלס , נ ,. קופ , י . . ( 1997 ) עלות השירותים . י . קופ ( עורך , ( הקצאת משאבים לשירותים חברתיים , . 1997 ע"מ . 47-48 ירושלים : המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל . מרגלית , מ . ( 1999 ) החינוך המיוחד . א . פלד ( עורך . ( יובל למערכת החינוך הישראלית ) . 11 ע"מ . ( 961-979 משרד החינוך והתרבות , ת"א . מרגלית , מ ,. טור-כספא , ח . . ( 1998 ) ליקויי למידה : מודל נוירו-התפתחותי רב-מימדי . פסיכולו גיה ז . 64-76 ( 1 ) Anthony , E . J . ( 1987 ) . Risk , vulnerability and resilience : An overview . In A . J . Disabilities Research & Practice , 10 ( 3 ) , 140-144 . achieving students : Thoughts on setting the record straight . Learning Algozzine , B ., Ysseldyke , J . E ., & McGue , M . ( 1995 ) . Diferentiating low D...  אל הספר
מכון מופ"ת