פרק 6: אתגר בהכשרת מורים

בעמדה זו הוצג דיון הנובע , מחד גיסא , מהגדרת צורכי התלמידים בעלי ליקויי למידה , ומאידך גיסא - מההשלכות של נוכחותם בכיתה על המערכת החינוכית : המורים והאווירה בכיתה . אין כיום עוררין על התפיסה , כי בית הספר אחראי לכל תלמידיו , ותלמידים לקויי למידה הם חלק בלתי נפרד מהכיתה הרגילה . עם זאת , לא ניתן להתעלם מהבעיות המתעוררות כתוצאה ממפגש של תלמידים עם לקות , שלהם צרכים וציפיות מיוחדים - עם הדינמיקה המערכתית הכוללנית של בית הספר . רוב המורים בחינוך הרגיל לא הוכשרו להתמודד עם קשיי הלמידה וההתנהגות של תלמידים לקויי למידה , לכן גם אינם יודעים כיצד לתכנן את ההוראה בכיתה כך שכל תלמידיהם יוכלו להפיק ממנה תועלת מרבית . בתהליך האיתור והתכנון הטיפולי יש למורים בכיתה הרגילה תפקיד חשוב . תלמידים עם ליקויי למידה מתחילים בדרל כלל את לימודיהם בבית הספר ככל בני גילם . לידע ולרגישות של המורים יש חשיבות רבה באיתור הראשוני של הקשיים , עוד בטרם יתהווה פער בהישגים בין התלמידים המתקשים ובין בני גילם . במקרים רבים , המורים במערכת החינוכית הרגילה הם הראשונים המבחינים , כי לתלמידים יש קשיים החורגים מטווח השונות הרגי...  אל הספר
מכון מופ"ת