פרק 3: יחסי הגומלין בין עיבוד מידע קוגניטיבי לעיבוד אפקטיבי

כל התייחסות לדיסלקסיה וללקות למידה כאל "הסבר חד ממדי - בין שהוא ביולוגי / נוירולוגי , קוגניטיבי או התנהגותי" היא מוטעית ומטעה . ( Frith , 1999 ) על מנת להבין את התפקוד הרב ממדי של תלמידים לקויי למידה , ראוי לבחון גישות הכוללות התייחסות לאופי הדינמי / התפתחותי של האישיות , ( Dweck , 1996 ) המתמודדת עם מצבי קושי ומתייחסת אליהם כאל איומים או אתגרים . ( 1984 Lazarus & Folkman , ) להבנת לקות הלמידה הכרחי לעסוק במודל רב ממדי , ולבחון את השפעת התרבות והאווירה על יחסי הגומלין של המשתנים השונים . לאחרונה מתחזקת הדעה כי המודלים להבנת האישיות יהיו יותר יעילים בהסבר ההתנהגות ובקידום ההסתגלות , אם יתמקדו בתהליכים ולא בתכונות . כל זה תוך התייחסות להקשרים סביבתיים ולקשרים בין המאפיינים היחידניים , ובהדגשת התהליכים הגלובליים בצד התהליכים האנליטיים . הדרך היעילה לבחון זאת היא באמצעות בדיקה של מטרות האנשים , רגשותיהם , מצבי הרוח שלהם והאמונות שיש להם כיצד ניתן להשיג את המטרות השונות . מונחים כמו דימוי עצמי ומחוללות עצמית יקבלו יותר משמעות , אם ההתייחסות אליהם לא תהיה סטטית אלא דינמית , כלומר , ייבדק כיצ...  אל הספר
מכון מופ"ת