פרק 2: הבסיס הקוגניטיבי של לקות למידה

לפני שחלו ההתפתחויות האחרונות בידע הנוירולוגי , הייתה קיימת הסכמה כללית בחקר ליקויי הלמידה כי המקור לקשיים ולכישלונות הוא בתהליכים קוגניטיביים . עם זאת , נחלקו החוקרים בדעותיהם לגבי אפיון התהליכים האלו . חלקם סברו , שהמשגת הקשיים מתמקדת בתהליכים ברמה נמוכה של כישורים בסיסיים ( וקשיים בלמידה בתפקידים מורכבים בכיתות הגבוהות משקפים על פי גישה היררכית זו את ההשפעה של הליקויים הבסיסיים . ( אחרים סברו , שיש ליקויים משמעותיים ייחודיים בתהליכים המורכבים של עיבוד מידע , שהגישה ההיררכית אינה מספקת להם מענה . לדיון תאורטי זה יש השלכות לא רק על ההמשגה וההבנה של הליקויים , אלא גם על תהליכי האבחון והטיפול . ליץוייס כתהליכיס כסיסייס ר . קצב של עיבוד הגירויים חלק מהחוקרים , התומכים בגישה ההיררכית , מניחים כי האבחון והטיפול בתלמידים חייב בראש ובראשונה להתמקד בבחינת המיומנויות הבסיסיות ( כגון בחינת מהירות העיבוד של גירויים אודיטוריים וויזואליים , אבחון מודעות פונולוגית או טיפול באבני היסוד של קריאה ופענוח . ( לדעת אחת מקבוצות החוקרים , שהתמקדה בתהליכים הבסיסיים , בעייתם של התלמידים מתמקדת בשאלות הקצב וה...  אל הספר
מכון מופ"ת