פתח דבר

חיבורה של פרופ' מלכה מרגלית "לקות למידה בכיתה ; דילמות חינוכיות במציאות החדשה , " הוא הרביעי בסדרת ניירות הדיון בהוצאת מכון מופ"ת . סדרה זו מוקדשת לנושאים מעוררי מחלוקת עקרוניים , שמן הראוי להביאם לשולחן הדיונים בפני ציבור מורי-המורים . לדעת החוקרים , כעשרה אחוזים מן התלמידים בכיתות רגילות בכל מסגרות הגיל , מאופיינים כתלמידים עם לקויי למידה מסוגים שונים וממדרגות חומרה שונות . מערכת החינוך חייבת לתת את דעתה למציאות החדשה , שבה תלמידים אלה משולבים בכיתות הרגילות . השאלה כיצד להקנות למורים כלים למיסוד המקצועי של התמיכה בתלמידים אלה , חייבת לעמוד במרכז השיח הציבורי של מורי-המורים . חיבורה של פרופ' מרגלית מסב את תשומת לבנו - המורים ומכשירי המורים - למשמעויות ולהשתמעויות הנובעות מזיהוי התלמידים האלה ומשילובם בכיתה הרגילה . במבוא לחוברת מצהירה המחברת , שמטרתה לבחון את המציאות החדשה של הכיתות שבהן משולבים תלמידים עם לקויי למידה : מחד גיסא מתוך התייחסות לצרכים המיוחדים של התלמידים האלה , ומאידך גיסא - בהתייחסות לצורכי המורים בכיתות אלה , ומתוך התכוונות להיענות לצרכים של כל התלמידים בכיתה . ועדה...  אל הספר
מכון מופ"ת