הערות

הערות הקדמה . 1 אין זאת דעתם של הרב נפתלי צבי יהודה ברלין והרב יצחק הלוי הרצוג . הנצי"ב שואל ב'פתיחה לספר בראשית' שבפתח פירושו לתורה העמק דבר : '' ויש להבין הטעם למה קרא בלעם את אבותינו בשם 'ישרים' ובמי כ"ג , 110 ביחוד , ולא 'צדיקים' או 'חסידים' וכדומה . " ותשובתו : ... " שהקב '' ה ישר הוא ודבי ל"ב , 14 ואינו סובל צדיקים כאלו אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בעקמימות אף על גב שהוא לשם שמים , רזה גורם חרבן הבריאה והריסות ישוב הארץ . וזה היה שבח האבות , שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר , עור היו ישרים . היינו שהתנהגו עם אומות העולם , אפילו עובדי אלילים מכוערים , מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה . כמו שאנו רואים כמד , השתטח אברהם אבינו להתפלל על סדום , אף על גב שהיה שנא אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור רשעתם , כמבואר במאמרו למלך סדום [ בר י"ד , . 123 מכל מקום חפץ בקיומם . ובובראשיתו רבה , פרשת וירא ( פרשה מ"ט ) איתא על זה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו 'אהבת צדק ותשנא רשע' [ תה' מ '' ה , - [ 8 אהבת להצדיק את בריותי , ותשנא להרשיעו ? " /???/ ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)