פרק ט"ו קדושת המקרא וחקירתו המדעית

פרק ט"ו קדושת המקרא וחקירתו המדעי ת א קדושת המקרא קורמת בעבורי לחקירתו . המחויבות הראשונית שלי כלפי התורה מתבטאת בכך שאני וביתי ( על דרך שאמר יהושע : "אנכי וביתי" - כ"ד , , ( 15 הנטועים במעגלים מתרחבים והולכים של קהילות ישראל , רואים בתורה את מתנת ה' לעמו , חיים לאורה ומקיימים את מצוותיה . היא חיינו ( כפרטים ) ואורך ימינו ( כעם , ( ואנחנו חוגגים את קבלתה בחג השבועות , ורוקדים עמה בשמחת תורה לרגל הסיום וההתחלה החוזרת של קריאתה השנתית בציבור . בדרגות שונות של מסירות אנחנו מקיימים את מצוות לימוד התורה ( הדורש זמן רב ) ואת מצוות כתיבתה על מגילת ספר ( העולה ממון רב . ( אנו מקדשים ומכבדים לא רק את תוכנה של התורה ואת מילותיה , אלא גם אותה עצמה בשתי צורותיה - מגילת הקלף , שממנה קוראים בציבור ושיש לה קדושת חפץ , והחומש הנדפס , שממנו לומדים ושיש להקפיד על כבודו . כשהייתי ילד , מן הסתם כבן שבע , אמר לי אבי מורי ע"ה בבית הכנסת , שאם חלילה יפול ספר התורה ארצה נצטרך לצום ארבעים יום . מאימת העונש הקולקטיבי הזה חזרתי והבעתי בסתר לבי את המשאלה , שאם אכן נגזר שהדבר הנורא הזה יקרה בבית הכנסת שלנו , מי ית...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)