פרק י"ד ארכאולוגיה פוסט־מקראית ופוסט־ציונית

פרק י"ד ארכאולוגיה פוסט מקראית ופוסט ציונית * אופיו ההשקפתי של הנושא מחייב אותי לומר כמה דברים על האחיזה שיש למקרא בנפשי ובתודעתי , בטרם אתייחס אליו כחוקר מקרא . כיהודי שומר תורה ומצוות ( רוצה לומר : המאמין בקדושת התורה שבכתב ומשתדל לקיים את מצוותיה על פי התורה שבעל פה ) השעבוד במצרים , הגאולה מעבדות לחירות , קריעת ים סוף , התלאות הממשיות והמדומות במדבר , מתן התורה בסיני , פרשת המרגלים , כיבוש הארץ והתנחלות השבטים הם בעבורי , ובעבור אלה שכמותי , מאורעות לאומיים מכוננים וחוויה אישית מעצבת : "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ( פסחים קט"ז , ע"ב . ( מודעות זו מגיעה לשיאה בשלוש הרגלים : שבעת ימי חג המצות - זמן חירותנו ; חג השבועות - זמן מתן תורתנו ; ושבעת ימי חג הסוכות - זמן שמחתנו . קדושת השבת קשורה אף היא קשר אמיץ לזיכרון היותנו עבדים במצרים ולזיכרון שחרורנו מעריצות פרעה , כחרות בעשרת הדברות : ... " למען ינוח עבדך ואמתך כמוך . וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים , ויצילך ה' אלהיך משם ביר חזקה ובזרע נטויה , על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת" ( דב' ה . ( 15-14 , ' גם תו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)