פרק י"א בדם ואש לא יקום המקדש

פרק י"א בדם ואש לא יקום המקדש הקדושה היא לב לבה של דת ישראל , והיהודי המאמין שואף לקדש את חייו ולהתקדש . מסייעים לו בכך , בין השאר , הזמנים הקדושים והמקומות הקדושים . השבת ומועדי הקודש מהווים אתנחתות של קדושה בזרם זמן החולין . בשבת ובחג מוענקת לזמן עצמו איכות של קדושה , שאנו חווים אותה באופן מוחשי מאוד , בעיקר מכוח האיסור של עשיית מלאכה . 1 כאשר הזמן חדל להיות נתון לשליטתנו אנחנו נכנסים למקדש של זמן . קדושת המקום מתבטאת בכך , שאף על פי ש"מלא כל הארץ כבודו" ( יש' ו , ( 3 , ' ואפשר להתפלל בכל מקום על פני כדור הארץ , ישנם מקומות מיוחדים שהם בגדר "שער השמים , " שבהם מוצב ארצה סולם שראשו מגיע השמימה . כמו קדושת הזמן , גם קדושת המקום מוחשת לנו מכוח היות המקום הקדוש אסור עלינו בכניסה ומחוץ לשליטתנו , כפי שנאמר למשה לנוכח הסנה : "של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קרש הוא" ( שמות ג , ( 5 , ' וכפי שמוגדרת הקדושה העליונה של קודש הקודשים : "קודש הקודשים מקודש מהם ( מתשע הקדושות הפחותות , ( שאין נכנס לשם אלא כוהן גדול ביום הכפויים בשעת העבודה" ( כלים פרק א , ' משנה ט . ( ' משחרב בי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)