פרק ח' אביגיל מונעת את דויד מבוא בדמים - אלימות פוליטית במקרא

פרק ח י אביגיל מונעת את דויד מבוא בדמים - אלימות פוליטית במקרא ( שמואל א' פרק כ"הו אמרה לו : אדוני דוד , אני מה עשיתי ? בניי מה עשו ? בהמתי מה עשתה ? אמר לה : מפני שקילל ( נבל ) מלכות דוד . אמרה לו : ומלך אתה ? אמר לה : ולא משתני שמואל למלך ? אמרה לו : עדיין מטבעו של אדוננו שאול קיים . [ ... ] עומד אתה למלוך על ישראל והם אומרים עליך : 'שופך דמים היה ' . [ ... ] ירושלמי , סנהדרין , פרק ב , הלכה ג ( בתרגום לעברית ) תגובת דויד על העוול הצורב שעשה לו נבל הכרמלי הייתה לעלות על בית נבל בראש ארבע מאות איש חגורי חרב ולהכריז בשבועה שעד אור הבוקר יומתו שם כל הזכרים . ענישה קולקטיבית מעין זאת מזעזעת ומקוממת אותנו ללא כל קשר לחומרת מעשהו של נבל ( שתידון לגופה בביאורנו לסיפור , ( לא רק בגלל אכזריותה הקיצונית אלא גם , ובעיקר , בגלל התפיסה המוסרית משפטית המונחת ביסודה . לפי תפיסה זו , אשמתם של בני משפחת נבל ועובדיו , מגדולם ועד קטנם , נגזרה מעצם שייכותם אליו , ללא כל התחשבות במידת האחריות האישית של כל אחד ואחד מהם למעשה של אדונם . בידי אביגיל עלה למנוע את דויד מן הטבח הנורא על ידי שערערה את ביטחונו ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)