פרק ז' יונתן בן שאול - מופת של אומץ־לב צבאי ומוסרי

פרק ז' יונתן בן שאול - מופת של אומץ לב צבאי ומוסרי [ שמואל א' פרקים ט - ' ל"או הצירוף הנדיר של שני סוגי אומץ הלב , הצבאי והמוסרי , הגיע לידי שלמות מופתית באישיותו של יונתן בן שאול . לכאורה אין אלה אלא שני גילויים של תכונה אחת , אך למעשה אלה שתי תכונות שונות . אומץ הלב הצבאי נשען על ביטחון עצמי גופני ונפשי , ניזון מנאמנות שיוכיח ( ר"ל נאמנות המונעת על ירי השתייכות לגוף מסוים ) עזה , ומתבטא בחירוף הנפש בשרה הקרב למען הצלת העם מאויביו ( על דרך שעודד יואב בן צרויה את אבישי אחיו במלחמתם בבני עמון : "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו" - שמ"ב י ;( 12 , ' אומץ הלב המוסרי , לעומת זאת , נשען על יושרה רגשית ושכלית , ניזון מלהט מוסרי וערכי , ומתבטא בתעצומות נפש במאבקים הפנימיים למען הצלת האדם והעם מעצמו ( על דרך שציווה משה לשופטים שמינה : "לא תגורו מפני איש , כי המשפט לאלהים הוא" - רב' א . ( 17 , ' הסיפור המקראי ממעט עד מאוד לנסח את לקחיו במפורש . הוא מעדיף להבליע את הלקחים בהשתלשלות המאורעות ובגורל הגיבורים , ולבטא אותם בעקיפין באמצעות דרכי הבעה אמנותיות . הסיפור המקראי גם ממעט בהערכות דתיות מ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)