פרק ו' וילך מנוח אחרי אשתו - מקום האישה בחברה המקראית

פרק ו' וילך מנוח אחרי אשתו - מקום האישה בחברה המקראית ושופטים פרק י"גן בסיפור על הולדת שמשון מובילה האישה את האיש . המלאך , שבישר את היפקדותה של האישה העקרה , התגלה אליה שתי פעמים רצופות , אליה ולא אליו . וכך נאלץ מנוח ללכת אחרי אשתו לא רק בפועל ממש כדי לדבר עם המבשר , אלא גם באופן מטפורי כדי להבין ולהפנים את הבשורה . על מנת להעריך כראוי את היתרון הרוחני המובהק הזה של האישה האלמונית על פני בעלה ששמו ניתן עלינו להקדים לקריאת הסיפור בחינה כוללת של מקומה של האישה במקרא . א . מעמד האישה בחברה המקראית מעמד האישה במקרא , כמו בכל חברה פטריארכלית טרום מוררנית , הוא משני הן מבחינה משפטית והן מבחינה חברתית וכלכלית . המשפחה המקראית היא בגדר 'בית אב , ' באשר בראשה עומד האב . לא רק המשפחה כולה קרויה בשמו " ) בית אברהם" - בר' י"ז , , ( 14 אלא גם כל אחר מחבריה : האישה " ) שרה אשת אברהם" - בר' כ , ( 18 , ' הבנים " ) יצחק בן אברהם" - בר' כ"ה , ( 19 והבנות " ) רבקה בת בתואל" - בר' כ"ה , . ( 20 ברשימות היחס מנויים האבות ללא האמהות ( בר' ה ; 32-1 , ' י"א , ; 26-10 רות ד , ( 22-18 , ' 1 משום שאדם מתייחס למ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)