פרק ה' משה ואהרן בתווך בין עם נרגן ואל קנא

פרק ה' משה ואהרן בתווך בין עם נרגן ואל קנא [ במדבר פרקים ט"ז-י"ז ] משה ואהרן לא נבחרו על ירי העם אלא על ירי האלוהים . לכן , הקשר שקשרו קורח ועדתו להריח את משה מן המנהיגות ואת אהרן מן הכהונה התמקד במאמץ לערער את האמינות של בחירתם בידי שמים . הטענה של קורח נגד שני האחים הייתה תאולוגית : "רב לכם , כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה , ' ומדוע תתנשאו על קהל ה " ? ' ( במ' ט"ז , . ( 3 רוצה לומר : בעם שהאל שוכן בתוכו באמצעות משכנו , ושלכל בניו נאמר " והייתם קדשים לאלהיכם" ( במ' ט"ו , , ( 40 אין שום אדם רשאי לטעון לקדושת יתר ולתבוע בשמה סמכות מנהיגותית . ואכן כאשר הקדושה אינה נתפסת עוד כתביעה להתעלות אישית , אלא מוצגת כזכות מלידה הפותחת את הכהונה בפני הכול , אין תוקף לייחוד של אנשי מעלה בחירי ה . ' וכאשר השוויון של כל הנברא בצלם אלוהים אינו הבסיס לכבוד האדם ולזכויות הפרט וחובותיו , אלא ססמה דמוקרטית כביכול בפיהם של רודפי שררה , אכן פתוחה הדלת לאנרכיה . טענתם המשלימה של דתן ואבירם הייתה פוליטית מובהקת : "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר , כי תשתרר עלינו גם השתרר " ? ( ט"ז , . ( 13 לאמו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)