פרק ד' יוסף משעבד את המצרים לפרעה

פרק ד' יוסף משעבד את המצרים לפרעה [ בראשית פרק מ"ז , [ 27-11 בחכמתו ובתבונתו השכיל יוסף לא רק למלא את המשימה שהוטלה עליו - אגירת מזון בשנות השובע על מנת ש"לא תכרת הארץ ברעב" ( בר' מ"א , - ( 36 אלא גם להשתמש ברעב הנורא כדי לשעבד לפרעה את כל המצרים , חוץ מכוהניהם . בעבור הלחם והזרעים שקיבלו המצרים כדי להחיות את נפשם ולזרוע את שדותיהם הם שילמו בכל ממונם , בכל מקניהם , בחירותם האישית ובבעלותם על אדמתם . וגדולה התמיהה : מה ליוסף העברי ולניצול הקיצוני הזה של השליטה הממלכתית הבלעדית על אוצרות המזון , הממחיש באופן בוטה כלכלה הפועלת על פי חוקיה האכזריים , ללא כל חמלה וללא כל ריסון מוסרי ? יתרה מזו , מרוע מעלה התורה על נס את כישרונותיו המנהליים והפיננסיים של יוסף ואת נאמנותו השלמה למלכו בכוננו במצרים משטר אגררי ריכוזי , שבו רוב המקרקעין הם בבעלות המלך , ויתרם בידי הכוהנים ? והלוא התורה עצמה מכוננת בישראל משטר אגררי שונה לחלוטין , שבו חלקת השרה היא נחלתו של כל בית אב , שבו אין לשבט לוי נחלה באשר "ה' הוא נחלתו" ( רב' י ; 9 , ' י"ח , , ( 2 ושבו המצוקה הזמנית שגרמה לאבדן הבעלות המשפחתית על האדמה אינ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)