פרק ג' יוסף ואחיו - סיפור של השתנות

פרק ג' יוסף ואחיו - סיפור של השתנות ובראשית פרקים ל"ז-נ [ ' סיפור של השתנות , המתאר כיצד גברו הגיבורים על עצמם ותיקנו את דרכם , הוא בעיקרו סיפור מוסרי שרוחו אופטימית ( כדבר הנביא : "ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה" - יח' י"ח , . ( 31 לעומתו סיפור של השגחה , המתאר כיצד מוליך האל את רגליהם של הגיבורים למקום שהועיד להם , הוא בעיקרו סיפור תאולוגי שנימתו אירונית ( כאזהרת החכם : " רבות מןץשבות [ תכניות ! בלב איש , ועצת [ תכנית ! ה' היא תקום" - משלי י"ט , . ( 21 ךטךמיניזם אלוהי אינו מתיישב , לכאורה , עם חירות אנושית - כאשר האדם אינו אלא כלי בביצוע התכנית של האל דומה T שהוא פטור מאחריות למעשיו , ולהפך , כאשר הרשות נתונה , דומה שהאל אינו מנהיג את בריותיו אלא רק מגיב על מעשיהם . ולא היא . בסיפור יוסף ואחיו משיגה ההשגחה את יעדיה על אף חופש הבחירה של מושאיה ואף ממש באמצעותו ( בחלקו הראשון של הסיפור ללא ידיעתם ובעל כורחם , ובחלקו השני - מדעתם ומרצונם . ( על יעקב ובניו נגזר כבר בברית בין הבתרים להיות גרים בארץ מצרים ( בר' ט"ו , , ( 14-13 ואכן הם מגיעים לשם מחמת הרעב ; יוסף נועד לרדת מצרימה לפני אחיו על מנ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)