פרק ב' גירוש ישמעאל - העקדה שקדמה לעקדת יצחק

פרק ב' גירוש ישמעאל - העקדה שקדמה לעקדת יצחק ובראשית פרק כ"א , 121-9 רבים ובולטים הקשרים הענייניים והלשוניים שבין גירוש ישמעאל לבין עקדת יצחק . אברהם אבינו נצטווה להיפרד לנצח משני בניו , פרדה שיש בה מוות פוטנציאלי במקרה הראשון ומוות בטוח במקרה השני . שני הצווים מלווים בהדגשה של גודל הקןרבן הנדרש : "אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך" ( כ"א , ( 12 בגירוש ישמעאל ואמו , ו"קח את בנך , את יחידך , אשר אהבת" ( כ"ב , ( 2 בעקדת יצחק . בשתי הפעמים ההיענות של אברהם היא שלמה וזריזה : "וישכם אברהם בבקר , ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר , שם על שכמה , ואת הילד וישלחה ותלך ותתע " ... ( כ"א , , ( 14 ובלשון דומה עד מאוד : " וישכם אברהם בבקר , ויחבש את וזמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו , ויבקע עצי עלה ויקם וילך " ... ( כ"ב , , ( 3 וביום השלישי : " ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו" ( ב"ב , . ( 6 בשתי הפרשיות משוכנע הקורא שמותו של הילד ודאי . לגבי ישמעאל - בגלל הייאוש הגמור של אמו : "ותשלך את הילד תחת אחד השיחם , ותלך ותשב לה מנגר , הרחק כמטחוי קשת , כי אמרה : אל אראה במות הילד . ותשב מנגד ותשא את...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)