פרק א' אברהם המקראי - הברכה שבניגודים

פרק א' אברהם המקראי - הברכה שבניגודים [ בראשית פרקים י"ב-כ"הו " ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר : אברהם אברהם" ( בר' כ"ב , וו [ ... ] . ( ר ' אליעזר בן יעקב אומר : לו ולדורות [ הקריאה הראשונה לאברהם , והשנייה לצאצאיו , [ אין דור שאין בו כאברהם , ואין דור שאין בו כיעקב וכמשה וכשמואל ( שגם שמותיהם נכפלו . ( בראשית רבה נ '' ו , ז ' פנים רבות לבשה דמותו של אברהם העברי במרוצת הדורות - במדרש , בהגות , בספרות ובאמנות . מעבר למחיצה העבה והססגונית הזאת אנו מבקשים את פניו של האיש אברהם כפי שהן משורטטות במקרא כפשוטו . אין צריך לומר שזהו 'פשט חרש , ' הן מבחינת נקודת הראות והצגת השאלות והן מבחינת דרך הקריאה , שהיא ספרותית מכאן והיסטורית מכאן . ספרותית - להזכירנו שלכל ההפשטות וההמשגות הקשורות באברהם קדמו סיפורים על קורותיו ונפתוליו של ארם בשר ודם , והיסטורית - לא במובן של ההיסטוריוגרפיה המדעית ששמה לה כמטרה לשחזר את אברהם ההיסטורי , אלא במובן של ההיסטוריוגרפיה המקראית המציבה את אברהם במקום מוגדר בדור העשרים לאדם הראשון , בדור העשירי לנח ובדור השישי לפני משה רבנו . בגישה היסטורית אין לייחס לאברהם א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)