בקש שלום ורדפהו : שאלות השעה באור המקרא - המקרא באור שאלות השעה

שאלות השעה באור המקרא המקרא באור שאלות השעה אוריאל ס מון אוריאל סימון בקש שלום ורדפהו שאלות השעה באור המקרא המקרא באור שאלות השעה סידרה בעריכת יוכי ברנדס אוריאל סימון בקש שלום ורדפהו שאלות השעה באור המקרא המקרא באור שאלות השעה  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)