4. זמן תפילת ערבית

. 4 זמן תפילת ערבית עניין זמן תפילת ערבית מורכב ומסובך ביותר . הפליא לעשות פרופ' יעקב כ"ץ ז"ל במאמרו הקלאסי "מעריב בזמנו ושלא בזמנו - דוגמא לזיקה בין מנהג , הלכה וחברה . " כאן אנסה לפשט את הדברים ולהציג את התמונה המצטיירת בקווים כלליים . ובכן , מן המשנה הראשונה שבמסכת ברכות והדעות שהובאו בבבלי שם , נראה ברור שתחילת זמן תפילת ערבית הוא בלילה , עם צאת הכוכבים . כמו כן , הגמרא בברכות כו ע"ב מביאה את דעתו של ר' יוסי ב"ר חנינא שתפילות אבות תקנום : יעקב תיקן תפילת ערבית , שנאמר "ויפגע במקום וילן שם [ כי בא השמש " [ ( בראשית כח יא , ( ואין פגיעה אלא תפילה , שנאמר "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ולא תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בו" ( ירמיהו ז טז " . ( ואם אכן למדו תפילת ערבית מתפילתו פגיעתו של יעקב , הרי שהיתה תפילה זו אחרי רדת הלילה , וכפשוטו של מקרא שהתפלל , "כי וכבר ] בא השמש . " ולפי זה אכן ראוי להתפלל ערבית עם רדת הלילה , כפי שנקבע במשנה שם . ואולם המנהג באשכנז הקדום היה להתפלל לפני הלילה , מבעוד יום . וכבר תמהו על כך בעלי התוספות בברכות כו ע"ב :  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים