קראו בכותר - דרכה של הלכה : קריאת נשים בתורה, פרקים במדיניות פסיקה