ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אקצין , בנימין , 966 ו . הרהורים על מדינת היהודים , סוגיות במשפט ובמדינאות , י"ל מאגנס , ירושלים . בארי , ידידיה , 992 ו . חשיבותו של שם ( או למי שייכת המדינה , (? גולן , תל אביב . בנבנשתי , מירון , . 1998 "דייסה דמגוגית , " מוסף הארץ , . 19 . 6 . 98 גביזון , רות , '' . 1987 עשרים שנה להלכת ירדור : הזכות להבחר ולקחי ההיסטוריה , " בתוך : גבורות לשמעון אגרנט , רות גביזון ומרדכי קרמניצר ( עורכים , ( המחברים , ירושלים , עמ' 994 . . 213-145 ו , "דת ומדינה . - הפרדה או הפרטה , " משפט וממשל ב . . 96-55 - , ( בהכנה . ( "האם שוויון מחייב שילוב ? המקרה של מערכת החינוך הממלכתי ביפו , " בתוך : על יחסי יהודים וערבים בישראל , עאדל מנאע ויצחק רייטר ( עורכים , ( מרכז לחקר החברה הערבית , ירושלים . גנז , חיים , . 1995 "חוק השבות והפליה מתקנת , " עיוני משפט יט : -683 . 697 , . 1996 ציות וסירוב : אנארכיזס פילוסופי וסרבנות פוליטית , הקיבוץ המאוחד , תל אביב . דרור , יחזקאל , . 1997 חידוש הציונות , הספריה הציונית , ירושלים . הורוביץ , דן ומשה ליסק , 990 ו . מצוקות באוטופיה : חברה בעומס...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד