קראו בכותר - ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית : מתחים וסיכויים