פרק רביעי: מדינה יהודית ודמוקרטית - סיכום ביניים

פרק רביעי : מדינה יהודית ודמוקרטית - סיכום ביניים גישתי היסודית היא , כי תשוב להתאמץ ולהעניק משמעות להעדפתם הברורה של רוב תושבי ישראל כי מדינתם תהיה דמוקרטית , אך תתייחד גם ביהודיותה . ניתן אף לומר כי התייחסות רצינית להעדפה זו מתחייבת מן הדמוקרטיות של ישראל . מאמץ זה נדרש הן מבחינה פוליטית - "פתרון , " המסכל את מאווייהם של רוב האוכלוסייה , הוא מרשם בדוק לתוואי של אלימות ומאבק ; והן מבחינה רעיונית — שלילת פתרון זה תביא את היהודים במדינה לראות במפעלה של הציונות המדינית כולה מאמץ שגוי ומוטעה . ייתכן כי אין מנוס ממסקנה כזו , אולם הרצון להימנע ממנה מצדיק , בעיני , מאמץ כן ליישב בין המרכיבים . גישה התחלתית זו דוחה עמדות הנוקטות מלכתחילה דחייה של אפשרות השילוב , וקוראות להעדפה חד משמעית של אחד הקטבים . דמוקרטיה היא צורת משטר פגיעה למדי , ולא רק בישראל . במקומות אחרים בעולם האיומים על הדמוקרטיה אינם נובעים מאופיין היהודי של המדינות . גם בישראל , כפי שראינו , ישנם איומים על הדמוקרטיה שאינם נובעים מן האופי היהודי של המדינה . קהילות יהודיות בחו"ל חשופות לסכנות מסוגים שונים , שחלקם קיימים גם לגבי ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד