פרק שלישי: אתגרים וכיוונים

פרק שלישי : אתגרים וכיוונים בפרק זה אדון בשאלה הקשה ביותר : האם ישראל הצליחה לאזן היטב בין יהודיות לבין דמוקרטיות ? והאם היא יכולה , באילוציה הקיימים , לעשות זאת ? אפתח בסקירה של כמה איומים המובנים בתוך כל אחד מהיסודות הייחודיים לישראל . במסגרת הדיון בגורמים המאיימים על הדמוקרטיה הישראלית אעסוק במיוחד באלה הנובעים מן האופי היהודי של המדינה . בהמשך אעבור לדיון פרטני יותר בכמה סוגיות מרכזיות העומדות על הפרק בתחום המתח בין דמוקרטיות לבין יהודיות בישראל . דו תנאי רקע לדמוקרטיה וליהודיות ראוי להזכיר , בפתח דיון זה , כי האופי היהודי של ישראל אינו מתייחס לדמוקרטיות רק מן הכיוון השולל או המתוח . במובן חשוב , הוא תוצאה טבעית של העובדה שישראל מיוסדת על מאפיינים דמוקרטיים . הצורך ליישב בין שני מרכיבים אלה מתעורר מפני שישראל היא מדינה דמוקרטית , ומפני שיש בה רוב יהודי גדול , ובטווח הקצר והבינוני — יציב . אחד ממקורות עוצמתן הטבעית של " מדינות הלאום" האירופיות היה העובדה כי מדינות אלה נבנו סביב גרעין קשה של קבוצות לאומיות , שהיוו מסה קריטית במדינה . במקרים רבים , תביעות לאיחוד מדיני התבססו על תפיסות...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד