ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים וסיכויים

רות גביו רות גביזון ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מתחים וסיכויים ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מתחים וסיכויים רות גביזון סדרת לזקשרים מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד Can Israel be Both Jewish and Democratic Tensions and Prospects  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד