מקורות האיורים

מקורות האיורים בסוגריים מרובעים מקום האיור בספר זה . מתוך _כתב היד של אבן פצ'ל אללה אלעמרי _, מסאלכ אלאבצאר פי ממלאכ אלאמצאר ( צילום פקסמליה , מהדורת פואד םזכין , ( _פרנקפורט מיין 1 1989-1988 עמ' , 100 , 98 , 90 , 69 136 1326 , 295 , 279 , 231 , 212 , 194 , 182 , 136 מתוך כתב היד של אבן פצ'ל אללה אלעמרי , מסאלכ אלאבצאר פי ממאלכ אלאמצאר . כתב יד זה הועתק בשנת . 1428 מקור כתב היד ומספרו הוא : _131 _> 01 נ _!\/ _61511 > 1 _^ 11 חע \ 18 344 ( 16 ) _051€1 ו _01 ח _\ 13 [ כריכת השער , וכן עמ' 1252 , 247 , 239 , 237 , 228 , 213 , 210 , 171 , 146 , 109 מתוך כתב יד ספנסר של חיבורו של דיוסקורידס ( בתרגום ערבי מסורית ) שהועתק בפרס : ' ¥ 01 _^ י _6 \\ א ( 1 ) 4 ? €11 ( 11110 !! ! 31014 30 ) < 5 1 / 0 _י _?< 111 ן 140 X 1410 01-111 ) 1 } ( 06 _^ 4016110 ) 1 ו _061 , ? 615 . \ 18 . 39 / ח _6 ק $ _130 ' , כ _110 _^ 11 כ 1 ט ? [ עמ' 1296 , 282 , 174 0132 1971 ז _-8 £ _1110€11 _£1€ , ו 1 > 1 > 1 ( 11€ 140 _^ ו * ז _<] € >? _$ 1 _£ ןו 14 ר 11 י 1 ז ( 11 ו ! י _6 81 ן _11€1 ז 1 _^ . 1 _? 311 \\ ' 011 ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי