מפתחות

מפתחות מפתח אישים אבו אלעבאס , אלנבאתי , 290 , 284 , 15 אבו אלפדאא , 177 , 21 אבו זכרי ( רופא הסולטאן 315 , 215 , ( אבו חאתם אלסג'סתאני _, 182 אבו יוסף , יעקוב בן אבראהים , 158 , 122 אבן איאס , 110 , 109 אבן _אלביטאר , , 203 , 139 , 95 , 86 , 85 , 78 , 15 , 281 , 270 , 244 , 240 , 238 , 233 , 229 287 299 , 290 , 287 אבן אסחאק , חנין , 297 , 85 אבן באדיס , 211 אבן בטוטה , 286 , 148 , 114 אבן בטריק , סעיד , 184 , 153 אבן בכלארש , 288 , 280 , 149 אבן בלעם , יהודה , 196 אבן בצאל , 331 , 160 , 14 אבן ג'ביר , 345-343 , 296 , 269 , 265 , 84 אבן גיאת , 109 אבן ג'נאח , 109 , 19 אבן וחשיה , , 234 , 222 , 208 , 111 , 109 , 14 292 , 289 , 283 , 282 , 281 , 267 אבן ורדי , 214 , 145 אבן חוקל 21 , אבן אלח'טאב , עמר , 66 אבן ח'יר ( אבו אלח'יר אלאשבילי , 171 , 14 , (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי