מעמדה של החקלאות בימי־הביניים ואופיה בחתך רב־תקופתי

מעמדה של החקלאות בימי הביניים ואופיה בחתך רב תקופתי עד כה הצגנו באופן כללי את התמורות שחלו בגידוליה החקלאיים של ארץ-ישראל בימי הביניים בהשוואה לתקופות הקדומות . בחלק הבא ננסה להסביר שינויים אלה בחתך רב תקופתי . למרות עושרם של המקורות , עדיין אין הם מאפשרים לנו להגיע למסקנות חד משמעיות , בעיקר בניתוח המציאות לאורך התקופה המוסלמית הראשונה . ( 1099-640 ) מסקנותינו הן אפוא פרשנות סובייקטיבית , הפתוחה לביקורת ומותירה מקום גם לפרשנויות אחרוה . אנו סבורים שרמתה של החקלאות בארץ נקבעה בעיקר בזכות מעצבי המדיניות השלטונית בכל תקופה ותקופה . בתקופה שבה היה השלטון מעורה בעולם החקלאות וער לצרכי האיכרים , עודד את החקלאות והחשיב אותה כיעד ערכי , מסריו הוקרנו לנתיניו והאדמה לא איחרה לתת את יבולה . בתקופות בהם השלטון ראה במעמד האיכר גורם נחות , אותו יש לנצל כמקור להכנסה כספית בלבד , נמצא ענף החקלאות בשקיעה " . יש גם חשיבות מרובה לבחינת מעמדו של האיכר בכל דור ודור בהקשר החברתי : מציאות של איכרים חופשיים בעלי משק זעיר היושבים על נחלותיהם הייתה _בדרך כלל כר נוח להתפתחות חקלאות אינטנסיבית , פתוחה לחידושים א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי