קנה־סוכר Saccharum officinarum-

קנה סוכר Saccharum officinarum- משפחת הדגניים _036 ) ח 11 ת ( _01-3 בערבית : קצב אלסכר מוצאו המדויק של קנה הסוכר , מועד ביותו והתפשטותו , לא ברורים לגמרי . נראה שמקורו במזרח אסיה , בהודו ואולי אף במזרח אפריקה . ידיעות ברורות על גידולו ישנם מסין והודו החל מסוף האלף השני לפנה"ס . משם כנראה הועבר במאה החמישית לפרס ובעקבות כיבושי האסלאם הגיע למזרח הקרוב . דיון נרחב בנושא זה נקדיש בהמשך . _קנה הסוכר הוא אחד הגידולים החקלאיים החשובים ביותר של ארץ ישראל בימי הביניים . במקורות הכתובים בערבית נקרא קנה הסוכר — 'קצב אלסכר' ולפעמים רק בקיצור בשם 'קנים' ( קצב . ( במקורות הלטיניים נקראים קני הסוכר , _בדרך כלל בשם _1€1165 זז 3 ח . _03 שם זה מורכב משתי מילים : מ 3 חת = _03 קנה ו _0 _11€ ת = 1 דבש . בספרות העברית מכונה קנה הסוכר בשמות אלה ובמגוון שמות נרדפים אחרים . השם המדעי — תז 1 ת 3 מ _101 00 ת 1 ט , _530€1131 פירושו סוכר רפואי ומבטא את חשיבותו המרכזית בתורת הרפואה בימי הביניים . _קנה הסוכר גדל באזורים טרופיים וסוב טרופיים , כפי שכתב ר ' גרשון ב " ר שלמה : 'וקנה הסוקר"י — לפי שהוא מטבע אמצעי כ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי