שום Allium-

שום Allium- משפחת השושניים ( 1 . 11130636 ) שום הגינה — וח _8311 ' \ 11 וח ; _. \ 11111 בערבית : ת'ום שום כרתי - _ותט חסק וחו ; _, \ 11 _! 1 בערבית : בראת' מוצאו של שום הגינה הוא ממרכז אסיה והוא מופיע באתרים רבים באזור העמק הפורה החל מהאלף השני לפנה"ס . גם שום הכרתי הוא גידול תרבותי אשר היה ידוע במצרים העתיקה והוא מופיע בממצא הארכאולוגי מתקופת הברונזה הקדומה 1 ביריחו ומהאלף השני לפנה"ס במיסופוטמיה . 2 שום הגינה הוא גידול חקלאי קדום , המוזכר במקרא ובספרות חז"ל . ריבוי שום הגינה הוא על ידי זריעת ניצני אגירה ' ) שיניים . ( ' בתקופת ימי הביניים האמינו ש'השומים לא יצמחו זרע ולא יולידו דומיהם , רק הגרעין יטעו בארץ ויגדל השרש ההוא ויתעבה עד שיהיו ממנו גרעינים רבים . ' בסוף המאה השתים עשרה הוזכר השום ( ת'ום ) בין הירקות אשר נמכרו בעיר עכו . בתקופת ימי הביניים היה מוכרים באזורנו בתרבות החקלאית גם מיני שום אחרים , כדוגמת שום כרתי = ) וח 11 ח 0 ק . ( . 4 . מין זה זהה כנראה ל'חציר' המקראי ( במדבר 5  אל הספר
יד יצחק בן-צבי