רגלת הגינה Portulaca oleracea-

רגלת הגינה Portulaca oleracea- משפחת הרגלתיים (? 01111130 3063€ ) בערבית : בקלא חמקא , רג'לה הצמחים ' , רגילה' ( שביעית ז , א ' , ( חלגלוגות' ( שביעית ט , א ) ו'פדפחיניא' ( ירושלמי , שביעית לח ע"ג ) המופיעים בספרות חז"ל וכן בפיוט של הקליר י מזוהים עם רגלת הגינה . זיהוי זה הובא _על ידי פרשני ימי הביניים בשמות השונים של הרגלה , כפי שהיו נקוטים במקומם : 'ירק ( בקלא ) שנקרא רגל העורב , ' 'בזר רג'לה , ' 'רגלה' 6 ו'בקלה חמקא . ' הרמב"ם מציין ש'אנשי ארץ ישראל וסוריה ( אלשאם ) קוראים אותו 7 " אלפרפחין . '" תנחום הירושלמי מוסיף : ' חלגלוגות מין מהרגלה ( רג'לה ) נקרא _פרפחין רחב עלים , קלחו ( סאק ) ארוך , ידוע אצל הרופאים בןשםן אלבקלה חמקא ( ירק המהיר ) מפני ריבוי הסתעפותו והתפשטות ענפיו . ' הצמיחה המהירה מאפיינת את מיני לזן הרגלה השונים , וכאן כנראה מתכוון  אל הספר
יד יצחק בן-צבי