קולקס הקדמונים Colocasia antiquorum-

קולקס הקדמונים Colocasia antiquorum- משפחת חלופיים _(^ 130636 ) בערבית : קלקאס הקולקס הוא צמח ממוצא טרופי , בעל פקעת אגירה ממשפחת חלופיים (/\ _130630 ) אשר משמש לאכילה . הקולקס נזכר במשנה במונח 'קרקס' ( מעשרות ה , ח ) ובתוספתא בשם 'קולקס' ( מעשר ראשון ג , יז . ( הקולקס נזכר פעמים אחדות 2 במקורות התלמודיים עם ה'לוף' ( משנה , כלאים ב , ה ; ירושלמי , עירובין ג א , כ ע"ג וכן בפרק זרעים שנתגלה בגניזה . ( הקולקס היה גידול מקובל מאד בימי הביניים 4 בארצות האסלאם . פעמים , בשל הקירבה הבוטאנית סיסטמאטית והדמיון בעונת הגידול בין הלוף 5 ( וח _(^ 111 ובין הקולקס , נקראו שני גידולים אלה בשם 'לוף . ' כך למשל במצרים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי