עולש תרבותי Cichorium intybus-

עולש תרבותי Cichorium intybus- משפחת המרכבים 0 _$113€ ) קוח 0 כ (< בערבית : הנדבא העולש התרבותי הוא ממוצא אירופאי ונזכר רבות בספרות היוונית והרומית . העולש הנזכר במשנה ( כלאים א , ב ; שביעית ז , א ; פסחים ב , ו ) ובתלמוד מזוהה ללא ספק עם הצמח הנקרא בשם זה בימינו . חלק מהפרשנים זיהו את העולש בשמו 2 הערבי — 'הנדבא . ' צמח זה נזכר בין הגידולים המצויים באזור סוריה בתקופה הממלוכית . בכפר אלמזה אשר במחוז דמשק הפיקו בראשית המאה הארבע עשרה את מי _העולשין . בתעודה מירושלים משנת 1711 נזכר השימוש במי העולש ( מא אלהנדבא ) באישה חולה הרה . הממצא הבוטני ארכאולוגי שרידי עולש תרבותי נמצאו במגדל האדום , שבשרון ( אמצע המאה _השלוש עשרה . (  אל הספר
יד יצחק בן-צבי