סלק מצוי Beta vulgaris-

סלק מצוי Beta vulgaris- משפחת הסלקיים 0 _( _1130636 ) ק 0 ו _61 ו ( 0 בערבית : סלק , צוטלה הסלק הוא גידול שמוצאו כנראה במזרח התיכון . מועד ביותו ותפוצתו לא ברורים והוא נזכר רבות בספרות היוונית רומית . הסלק מזוהה בתלמוד ( בבלי , ערובין כט 2 ע"א ) עם ה'תרד' הנזכר במשנה ( למשל , כלאים א , ג . ( אין המדובר בצמח הנקרא כיום תרד _3013 01613063 ) ת 1 ק ( 5 ואשר התפשט באזורנו בעקבות כיבושי האסלאם . 4 פרשני ימי הביניים ביארו אף הם את ה'תרדים' בשם הערבי 'סלק . ' הגאונים בפירוש למשנה ( עוקצין א , ד ) פירשו 'אצלאע , אלסלק בטיית . ' הרמב"ם באותה משנה מבאר 'חליפות _תרדין — גזעיהן הנשארין באדמה ומחליפין פעם שניה . ' מהערה זו ניתן ללמוד שמדובר במין דו שנתי וכנראה שבתקופתם נהגו להשתמש גם בשרשי הסלק ולא רק בעלים . אבן וחשיה ( מאה עשירית ) מביא , לכאורה בשם מקורות קדומים מידע הקשור לאופן גידול הסלק ותכונות היסוד שלו ( לאכילה ורפואה : ( זריעת שלושת הזנים של הסלק צריכה להתבצע מחודש ] אילול ( ספטמבר ) עד מחצית תשרין אלת'אני ( נובמבר , ( ולא זורעים אותו לעולם בקיץ , שכן זריעתו בתחילת החורף והקור ומהלך הגשמים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי