מלפפון Cucumis sativus-

מלפפון Cucumis sativus- משפחת הדלועיים _1130636 ) ל 1 ץ ( _01011 בערבית : ח'יאר , קת'א שאמי מוצא הבר של המלפפון הוא כנראה באזור צפון הודו ומשם הוא התפשט מאוחר יותר למזרח התיכון . שרידיו נמצאו מהמאה השישית לפנה"ס בעירק והוא היה מוכר בתרבות היוונית והרומית . הגידול הנקרא כיום מלפפון , הוא ה'ח'יאר' בערבית , מזוהה _על ידי חלק 3 2 מפרשני ימי הביניים עם ה'מלפפוך שבמשנה ויש שזיהו אותו עם ה'קשות . ' הרופא היהודי הספרדי , אבן בכלארש מציין את שמותיו של המלפפון : 'ח'יאר — הוא ה"ג'למאת'א" והוא "ח'יאר באד'רנג ... " והוא ה"קת'א אלשאמי" והוא 4 ה"ח'יאר" הנאכל והוא ידוע בספרדית המקומית ( עג'מית ) בשם "בנאלש . '" גם כהן עטאר אלאסראילי , הרופא היהודי שחי במצרים מזכיר את המלפפון : "' חיאר אלבאדרוג — "' ויש אומרים שהוא "ח'יאר המים" הנאכל והוא "אלקתאא 6 5 אלשאמי '" ( הסורי . ( המונח 'קת'א שאמי' רומז למלפפון שגדל _בארץ ישראל _בימי הביניים . בתקופה הצלבנית מציין ז'ק מוויטרי בתיאור גידולי ארץ ישראל : 'ובין הירקות , שבאדמות החקלאיות המושקים , חשובים במיוחד הם אלה בעלי הראש הגדול , כגון  אל הספר
יד יצחק בן-צבי