לפת- Brassica rapa

לפת- Brassica rapa משפחת המצליבים _6136 ) _11011 ( 0 בערבית : לפת , סלג'ם צמח זה מזוהה בוודאות על ידי כל הפרשנים עם ה'לפת' המוזכר במקומות רבים 1 במשנה , בתלמוד וכן בפיוט של הקליר . הרמב"ם מנה כינויים נוספים ללפת — 3 2 ' שלג'ם' ו'כושאד . " אסף הרופא פירט את תכונותיו הרפואיות של הלפת ואבן מאסויה המליץ לאכול את הלפת ( סלג'ם ) בחודש נובמבר . אבן וחשיה ( מאה עשירית ) כתב : 'ה"סלג'ם" הוא צמח מפורסם הגדל באדמת אלשאם ואלג'זירה , יותר מאשר באקלים בבל . זורעים אותו בראשית אילול ( ספטמבר ) וכחציו השני של תשרין אלאול ( אוקטובר ) ועד לחודש תשרין אלת'אני ( נובמבר 5 /( נאצר ח'וסרו ( 1047 ) כותב בחיבורו שבכל הערים והכפרים מ'אלשאםי ועד קירואן בהם ביקר היו ההוצאות השוטפות של המסגדים , כמו למשל שמן למנורות , מוטלות על הסולטן . 'שנה אחת כתב מושל "אלשאם" ששמן הזית מועט , אם תצא פקודה אתן למסגדים שמן "חאר" אשר 6 נעשה מלפת ( שלע'ם ) וצנון . ' הלפת מופיע ברשימת גידולי ארץ ישראל 7 בתקופה הממלוכית . בשלהי תקופה זו ר' עובדיה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי