כרוב- Brassica oleracea

כרוב- Brassica oleracea משפחת המצליבים _36 ) ( _0-110 _# _61 כרוב העלים _^ 313 — ק . 31 _306 י \ ; 81388103 01613063 בערבית : כרנב כרוב ראש _11313 — ק ; 81388103 01613063 \/ _31 . _03 בערבית : כרנב כרובית 011 > ' _118 — כ ; 81385103 01613063 _^ ' 31 . 1 בערבית : קנביט רוב החוקרים סבורים שמוצא הכרוב הוא באזור הים תיכוני . מועד ביותו של הכרוב לא ידוע והוא מתועד לראשונה באופן ברור רק בספרות היוונית והרומית . הכרוב נזכר פעמים רבות בספרות חז"ל . במשנה נזכרים שני מינים : 'הכרוב והתרובתור' ( כלאים א , ג . ( ר' יהודה הלוי כתב שיש חשיבות הלכתית לידיעת תורת החקלאות והגידולים החקלאיים הוא וכדוגמה לדבריו ציין : שה "' קנביט" ממין ה"כרנב" וידיעת כוחות _שרשיהן ושעור התפשטותם בארץ , ומה מתקיים לשנה אחרת ומה לא יתקיים , כדי לידע כמה 3 להניח בין מין ומין במקום ובזמן . '  אל הספר
יד יצחק בן-צבי