ירבוז Amaranthus . sp-

ירבוז Amaranthus . sp- משפחת הירבוזיים _30636 ) ו 11 ת ; _11-2 וח _(^ בערבית : ירבוז , ג'רבוז , בקלה ימאניה ה'ירבוד הנזכר במשנה ( שביעית ט , א ) מוכר לפרשני _ימי הביניים בשם 'ירבוז' או ' גרבוז . ' הרמב"ם בחיבורו על שמות הרפואות מונה כינויים נוספים לירבוז בערך 2 ' בקלה ימאנייה' ( הירק התימני . ( אבן אלביטאר המתרגם את המונח היווני 'בליטי' מציין שהוא הירבוז והוא מכונה בלהג אנשי אלשאם ( סוריה רבתי ) בשם 'ג'רבוז . ' הירבוז ( בקלה אלימאניה ) 4 נזכר בין גידולי אלשאם בתקופה הממלוכית וכן בתקופה העות'מאנית . נאבולסי בספרו החקלאי כתב בשנת : 1715 אלבקלה אליאמניה והוא אלתרבוז ונקרא באלשאם ג'רמוז ( נראה שחל בטקסט שיבוש ) וממנו מין גני ( בסתאני ) לבן וירוק , יזרע בחודש אד'אר ( מרס ) ועד סוף איאר ( מאי ) והוא אינו זקוק להשקיה וזיבול מרובים . לא ברור לאיזה מין מהסוג ירבוז המקורות מתכוונים . בין המועמדים האפשריים : ירבוז מפושל _^^) נתז , 0 \ . _* : ירבוז לבן ( . 4 . _31511 _*) וירבה מבריק ( וחטז 11 כ . _(^ . 1 רוב מיני הירבוז הגדלים היום בארץ נחשבים לצמחים גרים ( ניאופיטים ) שמוצאם אמריקאי . דומה שקביעה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי