חציל Solanum melongena-

חציל Solanum melongena- משפחת הסולניים _30636 ) ח ( 5013 בערבית : _באד'נג'אן גידול שמוצאו מהודו , היה ידוע גם בסין במאה החמישית לפנה"ס . החציל לא גדל בארץ ישראל בתקופת המקרא וספק רב אם הוא היה מוכר בתקופת המשנה והתלמוד . נראה שהחציל הגיע מהודו לארץ רק אחרי הכיבוש הערבי . הרמב"ם חלק על הרופא עלי בן רצ'ואן _, בן המאה האחת עשרה _, שסבר שגאלינוס ( מאה שנייה ) הכיר את החציל : 'העקר הנכון אצלי , שגאלינוס לא ידעו ולכן לא זכרו . ' אלישע היווני ( מאה חמש עשרה ) העיר בעניין זה : 'באדנגאן — בלשון הקודש לא מצאתי להם שם מוסמך , > אף על פי שקצת מן העולם קורץ אותן עכביות < וביוני 3 נקראים מוליזנש . ' ואכן ישנם פרשנים רבים מתקופת ימי הביניים , המזהים את החציל עם צמחים שונים הנזכרים במקורות : 'פקעת שדה' ( מלכים ב , ד לט , ( או עם ה'קינרס' שבמשנה ( כלאים ה , ח ; עקצין א , ו . ( יש להניח שזיהויים אלה משקפים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי