חסה תרבותית Lactuca sativa-

חסה תרבותית Lactuca sativa- משפחת המורכבים _051136 ) קומ 0 כ (< בערבית.- ח'ס החסה הוא גידול חקלאי שמוצאו במערב אסיה ואזור הים התיכון . עדויות לגידולו בעולם העתיק ישנן ממצרים העתיקה ומהתקופה היוונית רומית . 2 חכמי התלמוד זיהו את 'החזרת' שבמשנה עם ה'חסא' ( בבלי , פסחים לט ח בירוני כתב שה'ח'ס' ( חסה ) בערבית היא המקבילה למילה הסודית 'חסא / 3 בזיהוי זה נקטו כל פרשני _ימי הביניים . רש"י ביאר בצרפתית עתיקה — 'ליטוגא . ' פרשנים אחרים התיחסו לשני המינים הנזכרים במשנה , 'חזרת וחזרת גלים' ( כלאים א , ב . ( החזרת זוהתה עם ה'כ'ס' ( חסה ) כלומר החסה התרבותית ' ) הגנית ( ' ואילו חזרת הגלים זוהתה כמין בר או הררית . תנחום הירושלמי מסכם זיהוי זה באומרו : ' חזרת הגלים היא "אלכס אלברי" ( בד ) הצומחת בהרים ובין האבנים . ' הכוונה היא כנראה לחסת המצפן 11013 ) ז . ( 1 _.. . _^  אל הספר
יד יצחק בן-צבי