דלעת (קרא מצוי) L . siceraria-

דלעת ( קרא מצוי ) L . siceraria- משפחת הדלועיים 1 } _1130626 ) זו ( _€1101 בערבית : יקטין , קרע , דבא מוצאה של הדלעת ( קרא מצוי ) הוא כנראה באזורים הטרופיים של אפריקה ומשם התפשט לאסיה ואזור אגן הים התיכון . מועד ביותו והתפשטותו לא ברור , אם כי גידול זה היה ידוע בתקופות הקלאסיות . מיני הדלעת _01111 )! _13 ) ו 1 כ (< השכיחים בימינו בארץ מוצאם הוא מיבשת אמריקה ואין הם זהים ל'דלעת' הנזכרת במקורות הקדומים . ה'דלעת' נזכרת פעמים רבות במשנה ומקובל לזהותה עם 'דלעת הבקבוק' הידועה בשם קרא מצוי 3 _^ 111 § _311 _*) ח 3 ו . _(^ _3 _" _61 במשנה נזכרו מיני 'דלועיך 2 שונים וסתם דלעת היא 'דלעת יוונית , ' היינו קרא מצוי . הדלעת נקראת בערבית 3 ' קרע , ' 'יקטין' ו'דבא . ' בקוראן נקרא ה'קיקיוך המקראי בשם 'יקטין' ( סודה לז קמו ) ורוב פרשני הקוראן המוסלמים זיהו אותו עם ה'קרע' או באחד ממיני הדלועיים . אבן עזרא בפירושו למונח 'קיקיון' ( יונה ד ו ) גם מפרש כך : 'חכמי ספרד אומרים 5 דלעת או קרה . ' זיהוי זה מופיע גם אצל פרשנים רבניים וקראים אחרים . יהודה הדסי הקראי מזכיר בחיבורו , בתיאור הדתות בעולם את 'כת דת אלקר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי