גזר הגינה- Daucus carota

גזר הגינה- Daucus carota משפחת הסוככיים _36 ) ץ _611 _# _6 ל 1 ומ ( 11 בערבית : ג'זר גידול חקלאי שמוצאו כנראה במרכז אסיה , אך מועד ביותו והתפשטותו באזור אגן הים התיכון לא ברור . הגזר היה כנראה ידוע בתרבות החקלאית המקומית בתקופה הרומית . חלק מפרשני ימי הביניים זיהו את ה'נפוס' במשנה ( כלאים א , ג ה ; עקצין 1 א , ב ) עם הגזר . זיהוי אחר לגזר הוא ה'אסטפניני' המוזכר בתלמוד הירושלמי 2 ( למשל , דמאי ב א , כב ע"ג . ( בר בהלול תרגם מסורית את ה'אסטאפוליך עם גזר הבר , ולפי חנין אבן אסחאק הוא שם הגזר בכלל . לגזר הנזכר בספרות ימי הביניים זנים ושמות רבים כגון : דוקוא , _(^ 311011 _^) אסטפלינה , נהשל 1 _ך . [ אבן מאסויה ( מת ב ( 857 תיאר את המאכלים שעושים בחודש נובמבר : 'בחודש הזה מועיל מאכל ... פתיתי הלחם השרויים בשום ושלוקים בגזר ( ג'זר ... ( וישתו מי הגזר המצויים בתוך הגזר החתוך ויבושל ואחר כך ישתו זאת עם מי דבש ושרש זנגביל וזרעוני כ האניסון . '  אל הספר
יד יצחק בן-צבי