בצל הגינה Allium cepa-

בצל הגינה Allium cepa- משפחת השושניים ( 1 . 11130636 ) בערבית : בצל מוצאו של הבצל מאזורי מרכז אסיה ( אירן , אפגניסטן ) ועדויות לגידולו ישנן 1 ממצרים החל מסוף האלף הרביעי לפנה"ס . הבצל נזכר כגידול תרבות במקרא ובספרות התלמוד . בתעודה מהגניזה נזכר הבצל בין שאר המזונות שהיה ניתן להשיג בירושלים בשנת . 1065 במסמך אחר מהגניזה ביקש עמרם המלמד מחתנו , שעזב את אשתו וילדיו וירד מצרימה , שישוב 'אל ביתו לאכול בצל בירושלים ולא תרנגול 5 4 במצרים . ' בראשית המאה השתים עשרה היה ברמלה שוק מוכרי הבצלים . בעיר עכו מוזכר הבצל בין מוצרי המזון בסוף המאה השתים עשרה ובמחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה . במאה השש עשרה מציין ר' בצלאל אשכנזי את הבצלים אותם קונים היהודים משדות הנוכרים באזור צפת ומוכרים אותם בחנויותיהם : וכן הבצלים שמביאין אותם קודם _פיקול שלהן ( קילופם או איגודם ) וקודם שיעמידם לערימה שהוא הגורן שלהם ודאי חייבים ( בתרומות ומעשרות , ( כי הבצלים כשכבר גדלו כל צרכן הולכים בעליהן לשדות ומניחים אותם בשקים ומביאין אותם לחניות והיהודים באים לחנות ובוררין את היפה 8 שבהן אחד א' מתוך השקים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי