אספרג רפואי Aspargus officinalis-

אספרג רפואי Aspargus officinalis- משפחת השושניים _6 ) _ג _11306 ם ) בערבית : הליון צמח רב שנתי שמקורו מדרום מערב אסיה ואירופה והוא בוית מאחד ממיני הבר הניתנים לאכילה . האספרג היה מוכר בתרבות החקלאית בתקופות הקלאסיות . ה'איספרגוס' הנזכר במשנה ( נדרים ו , י ) אינו זהה לצמח אספרגוס _3 § 11 _*) ז 3 קי _0 \! המוכר בשם זה בימינו , אלא הוא בינוי של קולס הכרוב או אחד ממיני הכרוב . 1 האספרג נקרא בערבית 'הליון . ' יהודה אבן קוריש ביאר את המילים 'לשבים 2 בעיניכם' ( במדבר לג נה ) — 'מכנים את קוצי האספרגוס ( הליון ) "אסכים . '" בדומה 3 לשם זה נקרא האספרג במע'רב — 'סכום . ' היו מפרשני ימי הביניים , שזיהו את ' _הירבוזין השוטים' ( שביעית ט , א ) עם צמח זה . האספרג כגידול חקלאי _בארץ ישראל נזכר מפורשות רק בתקופה המוסלמית הראשונה . אבן וחשיה ( מאה עשירית , ( מחבר ספר החקלאות הנבטית , כותב שהוא צמח 'שאמי , ' שאין באיכותו בכל הארצות , אלא האספרג הגדל באדמת אלשאם . בספר חקלאות מימי הביניים נאמר , שהוא 'צמח מפורסם באלשאם' ואילו בספר בישול שנכתב במאה העשירית התבקש מחמד אבן טע'ג , ' השליט האח'שידי , לשלוח לב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי